O nas

Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy funkcjonowało już w mieście w latach 30-tych XX wieku.

Naszą przygodę z Towarzystwem Przyjaciół Częstochowy rozpoczęliśmy 27 listopada 1985 r. na spotkaniu założycielskim w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki (obecnie Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”). Po kilku miesiącach starań – 15 kwietnia 1986 r. – zostaliśmy oficjalnie zarejestrowani jako stowarzyszenie.

Po trzydziestu latach całkowicie społecznej działalności członków uzyskaliśmy postanowieniem Sądu z 15 października 2015 r. status organizacji pożytku publicznego.

Nieprzerwanie od początku działań Towarzystwa jego działalność dokumentują wydawnictwa – Almanach Częstochowy i Mała Encyklopedia Częstochowy. Wiele artykułów zawartych w Almanachu obejmuje swą treścią zdarzenia z życia całego regionu, prezentację dawnych ośrodków jego życia i ich dziejów.

W latach 1987 i 1992 zorganizowaliśmy lokalne Sejmiki Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych, byliśmy współgospodarzem V Ogólnopolskich Spotkań Regionalistów oraz konferencji inaugurującej obchody 200 rocznicy powstania Hymnu Państwowego z udziałem organizacji pozarządowych z kraju i licznych przedstawicieli Polonii.

Przywróciliśmy miastu w Parku Miejskim pomnik Kazimierza Pułaskiego, komendanta twierdzy jasnogórskiej w czasach Konfederacji Barskiej. Uczciliśmy również – wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katyńskich – pamięć o Alfredzie Franke tablicą pamiątkową na domu, w którym mieszkał ten wybitny częstochowianin.

Na spotkaniach w Towarzystwie gościliśmy m. in. Jerzego Marchwińskiego i Ewę Podleś, prof. Stefana Krakowskiego, prof. Andrzeja Jasińskiego, Mieczysława Waśkowskiego, Henryka Klubę, Jana Świącia, prof. Janusza Sowiera, Ludmiłę Marjańską, Jerzego Kuleja, Jacka Laberscheka i wielu wybitnych twórców częstochowskich. Wielu z nich zostało później członkami naszego Towarzystwa.

Często gośćmi naszych spotkań są przedstawiciele Rady Miasta, Prezydent Miasta i jego współpracownicy informując o ważniejszych przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz jego rozwoju.

Przez wiele lat ważnym aspektem działalności Towarzystwa były dyskusje i wykłady na temat urbanizacji i estetyki miasta, higieny życia codziennego.

Obecnie jednym z kierunków działań Towarzystwa jest również rozszerzanie horyzontów częstochowian przez poznawanie krajoznawczo cennych miejsc naszego regionu i kraju.

Ważnym elementem są spotkania integrujące blisko 200 członków naszego Towarzystwa.

KRS 0000040670

NIP 573-15-34-977

REGON 150353481