Spotkanie z Prezydentem Miasta Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem

W dniu 20.11.2023r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyło się spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy z Prezydentem Miasta Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem i Naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej Agnieszką Grabińską. W swoim wystąpieniu Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, bardzo szeroko omówił Czytaj dalej …

Spotkanie z p. Eugeniuszem Marchewką i p. Tadeuszem Gębusiem

W dniu 24.10.2023r. w gościnnych progach Urzędu Stanu Cywilnego w Sali Błękitnej odbyło się spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. Nasze zaproszenie na spotkanie przyjęli górnicy kopalnictwa rud w regionie częstochowskim Panowie Eugeniusz Marchewka i Tadeusz Gębuś. Pan Eugeniusz Marchewka jest autorem Czytaj dalej …

Komunikat T.P.Cz.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy  informuje, że  wszelkiego typu działania a także przesyłane powiadomienia ze strony p. Stanisława Całusa odnośnie organizowania jakichkolwiek imprez są nielegalne i nie mają związku z działalnością Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. Prosimy o ignorowanie powiadomień p. Stanisława Całusa, ponieważ Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane informacje. ZARZĄD Czytaj dalej …