Władze TPCz

Zarząd

Dorota Wawrzak – Przewodnicząca Zarządu T.P.Cz.
Ewa Dreyza – Wiceprzewodnicząca Zarządu T.P.Cz.
Włodzimierz Gidziela – Wiceprzewodniczący Zarządu T.P.Cz.
Grzegorz Napieralski – Sekretarz
Juliusz Sętowski – Skarbnik

Przewodniczący komisji Tematycznych

Stanisław Całus – Przewodniczący Komisji Organizacyjnej
Zbigniew Fedyczek – Przewodniczący Komisji Turystyki
Krzysztof Kasprzak – Przewodniczący Komisji Historycznej
Juliusz Sętowski – Przewodniczący Komisji Kultury i Wydawnictw
Włodzimierz Gidziela – Przewodniczący Komisji Estetyki, Higieny i Zdrowia

Komisja Rewizyjna

Edwarda Rosińska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Józef Krakowian – Członek

Na zdjęciu członkowie władz TPCz (od lewej):
Zbigniew Fedyczek, Krzysztof Kasprzak, Dorota Wawrzak, Stanisław Całus, Teresa Małysz, Ewa Dreyza, Agnieszka Frankowicz, Juliusz Sętowski.