Almanach Częstochowy

Zawartość roczników Almanachu Częstochowy

1988 rok (red. Tomasz Mielczarek, zdj. Edmund Mularz) – stron 80

* Gierymski T., Literackie profile Częstochowy, * Grabara A.Sz., Warunki oraz zarys rozwoju gospodarczego miasta Częstochowy * Tarnopolski A., Władysław Biegański *Mielczarek T. Częstochowski ruch robotniczy w pierwszych miesiącach niepodległości Polski [p. red. 1917 r.]; * Tobolewski W. , Od Lutkowskiego do Skalika. Częstochowska turystyka i sport po II wojnie światowej * Z życia TPCz * Kalendarium

1989 rok (red. Tomasz Mielczarek) – stron 78

* Folfasiński Sł., Czy skarbieniecki Częstoch z bulli z 1136r. Był pierwszym gospodarzem przyszłej Częstochowy ? * Malko W. Biografie kompozytorów częstochowskich * Dreyza J., Szpital Maltański (1939 – 1949), * Mielczarek T. – Burzliwy rok 1930 ( z politycznej historii Częstochowy), * Kotarski M., Aresztowanie „Warszyca”, * Jaglarz J., Wystawa książki polskiej i regionalizmu Częstochowy i okolicy – kwiecień 1934, * Ciniewski S. Kilka informacji o starej Częstochowie * Z życia TPCz

1990 (red. Tomasz Mielczarek) – stron 72

* Snoch B. , Książę Władysław Opolczyk w Częstochowie, * Pietrzykowski J., Wieczne światło. Z dziejów Jasnej Góry i Częstochowy w latach 1914 – 1945, * Grządzielski Zb., Stan opieki nad dziećmi w Częstochowie w latach 1918 – 1939; * Mielczarek T., Organizacje robotniczych partii żydowskich działających w Częstochowie w latach 1918 – 1939, * Folfasiński Sł., Dr Włodzimierz Błaszczyk – twórca muzealnictwa w Częstochowie * Nowak M., Częstochowskie organizacje harcerskie w latach 1939 – 1945 * Sławomir Folfasiński 1913 – 1989 [ p. red.wspomnienie].

1991 (red. Maciej Batorek i Augustyn Chojnowski) – stron 48

* Kosińska M., Niektóre wydarzenia z historii starej Częstochowy; * Jaśkiewicz A., O Częstochowie w przewodniku J.Lompy; Batorek M., Czy Bronisław Huberman był Częstochowianinem?; * Wawrzynowicz L., Muzyka na Jasnej Górze; * Grabara A.Sz., XXX lat działalności Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Częstochowie; Sączek T., Jubileusz Numizmatyków; * Mularz E, Towarzystwo Fotograficzne w Częstochowie i jego działalność; * Ciniewski S., Z życia Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy; * Kempa J., Wczoraj i dziś Teatru Częstochowskiego; * Zielińska B., Kto chociaż raz zetknął się ze Swanem (p red. – wspomnienie o Sł. Fofasińskim)

1992 (red. Aleksander Szymon Grabara, Maciej Batorek, Augustyn Chojnowski, Stefan Ciniewski) – stron 88

* Snoch B., Książęta i królowie w Częstochowie; * Szeląg Wł. Koronacja Cudownego Obrazu na Jasnej Górze [p.red. 1717r.]; Wasiak A., Kazimierz Pułaski – obrońca Twierdzy Jasnogórskiej; * Ciniewski S., Z przeszłości Częstochowy; * Batorek M., U kresu epok [ p.red. analiza sytuacji miasta w porównaniu z innymi aglomeracjami miejskimi na podstawie d. statystycznych z 1938 i 1988 r.] * Tyras W., Jubilatka [ p. red. dot. Biblioteki Publicznej] * Mizgalski J., Częstochowski Samorząd Oświatowy w II Rzeczypospolitej; * Nowak M., Akcja pomocy zrzutowej dla Armii Krajowej w okręgu radomsko-kieleckim; * Pietrzykowski J., Wspomnienia więźnia okresu stalinowskiego; * Chojnowski A., Był taki Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Częstochowskiej; * Mszyca Zdz., II Sejmik Stowarzyszeń, Organizacji i Towarzystw m. Częstochowy; * Stoszek A., Rola inteligencji w obecnej sytuacji społeczno – politycznej kraju; * Deklaracja II Sejmiku Stowarzyszeń, Towarzystw i Organizacji Społecznych m. Częstochowy; ; * Z życia towarzystw i stowarzyszeń; * Wspomnienie o dr hab. Januszu Lipcu.

1993 – I. cz. (red. Maciej Batorek, Augustyn Chojnowski) – stron 24

* Wasiak A., Działalność Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie

1993 – II cz. (red. Maciej Batorek, Augustyn Chojnowski) – stron 128

* Laberschek J., Wojna króla Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem; * Drej E., Powstanie kościuszkowskie na szczekocińskiej ziemi; * Szmidla K., Powstanie stacji kolejowej w Częstochowie; * Badora J., Zapomniany [ p.red. dot. podróżnika Leona Barszczewskiego i jego odkryć]; * Mielczarek T., „Dzwonek częstochowski”. Pierwsze katolickie pismo Częstochowy; * Gąsiorski A., Częstochowskie pieniądze zastępcze okresu pierwszej wojny światowej; * Badora J., Walki o władzę w Ratuszu Częstochowskim. Formowanie samorządu Częstochowy w latach 1914 – 1918; * Marjańska L., Częstochowa – miasto mojej młodości; * Pierzykowski J., Generał Leiopold Okulicki. Pobyt w Częstochowie w 1944 r. ; * Badora J. Cyganeria częstochowska przed 45 laty. Debiut Tadeusza Różewicza w Częstochowie.; Pietrzykowski J., Fragmenty wspomnień więźnia okresu stalinowskiego.; * Z kroniki Towarzystwa przyjaciół Częstochowy; * Kalendarium; * Daniel T. Sączek T., Włodzimierz Ściegienny – wspomnienie; * Podczarski St., Zatrudnienie, jako podstawowy czynnik produkcji przemysłowej [ p.red. – dot. Częstochowy]; * Podczarski S., Cechy rynku pracy; [ p.red. – dot. Częstochowy]; * Wyszyński W., Światło i człowiek [ przyp. Red. dot. twórczości fotograficznej Piotra Dłubaka].

1994 – I cz. (red. Maciej Batorek i Augustyn Chojnowski) – stron 36

A.Wasiak, Działalność Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie ( wyd.II uzupełnione, 2 wersje językowe: polska, angielska)

1994 – II cz. (red. Maciej Batorek i Augustyn Chojnowski) – stron 140

* Laberschek J., Nowe spojrzenie na początki Częstochowy; * Laberschek J., Nieznane karty z historii zamku Olsztyn i starostwa olsztyńskiego; * Jaśkiewicz A., O niektórych pamiątkach po Zygmuncie Krasińskim i Raczyńskich w Złotym Potoku; * Snoch B., Częstochowa na szklaku wybitnych Polaków; * Biernacki Zb., Wasiak A., Klasztor Jasnogórski na dawnej pocztówce; * Szmidla K., Powstanie ośrodka akademickiego w Częstochowie; * Sętowski J., Inteligencja PPS okręgu częstochowskiego w latach 1892 – 1914; * Bartelski L., Częstochowa i Warszawa [ p.red. wspomnienia z lat spędzonych w Częstochowie]; * Z żałobnej karty – mec. Jan Pietrzykowski * Chojnowski A., Wspomnienie o mecenasie Janie Pietrzykowskim; * Pietrzykowski J., Kartka z okupacyjnego pamiętnika; * Badora J., Francuzi w Częstochowie – częstochowianie we Francji [ przyp. Red. – dot. lat 20-tych XX w.] * Kowalik M., Z dziejów koła „Stradom” Towarzystwa Przyjaciół M. Częstochowy w latach 1936 – 1939; * Mielczarek T., W kręgu wydawnictw „Solidarności” i Niezależnego Związku Studentów; * Z kroniki Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy; * Mszyca Zdz., Tydzień Kultury Ekonomicznej; * Podczarski St., Wpływ zmian w gałęziowej strukturze zatrudnienia na dynamikę wzrostu produkcji przemysłowej; * Podczarski St., Wpływ zmian w gałęziowej strukturze majątku trwałego na dynamikę wzrostu produkcji przemysłowej [ p.red. – dot. Częstochowy]

1995 – (red. Maciej Batorek, Augustyn Chojnowski) – stron 118

* Snoch B., Mały Leksykon Miasta [ p.red. zdjęcia S.Ciniewskiego, grafiki Grzegorza Banaszkiewicza]

1996 – (red. Maciej Batorek i Augustyn Chojnowski) – stron 124

* Laberschek J. , Mało znane średniowieczne zamki na obszarze dzisiejszej Częstochowy; Jasna Góra, Błeszno i Mirów; * Związek J. ks., Częstochowskie drogi króla Jana III Sobieskiego; * Biernacki Zb. Wasiak A., Potop szwedzki i Konfederacja Barska na kartkach pocztowych; * Snoch B., Częstochowa w świetle lustracji województwa krakowskiego w 1789 r.; * Rok R., Częstochowski strój ludowy; * Jaśkiewicz A., Adriana Głębockiego rysunki częstochowskie; * Łągiewka B., Profile literackie Częstochowy; * Mielczarek T., Siedemdziesiąt lat „Niedzieli”; * Maślikowski Sł., Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę z powiatu częstochowskiego w latach 1926 – 1939; * Jankowski St. (Agaton), Cichociemni; Haneman E., Wspomnienia uczestnika kampanii wrześniowej; Szymańska B., Po prostu Halina, to już dwadzieścia osiem lat od śmierci Haliny Poświatowskiej; * Profile literackie Częstochowy – Elżbieta Cichla – Czarniawska; * Szmidla K., Powstanie ośrodka akademickiego w Częstochowie – cz.II; * Zabielski E., Wyższa Szkoła Administracyjno – Handlowa kuźnią kadr ekonomicznych; * Z kroniki Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy; * Sączek T., Ogólnopolski Zjazd Numizmatyków; * Bochenkiewicz G., Kazimierz Pułaski patronem Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Częstochowie; * Podczarski St., Kierunki przemian strukturalnych przemysłu Częstochowy.

1998 – (red. Maciej Batorek, Augustyn Chojnowski, Juliusz Sętowski) – stron 188

* Snoch B., Ludzie średniowiecznej Częstochowy; * Mizera S.ks., Materiały do dziejów Częstochowy. Księgi wójtowskie z lat 1599 – 1679 i 1778 – 1808; * Wasiak A., Biernacki Zb., Ksiądz Jan Długosz i Stefan Czarniecki na kartach pocztowych; * Profile literackie Częstochowy. Barbara Kubicka – Czekaj – Syzyf w Tartarze; * Głowacki M., Stulecie Salezjanów w Polsce; * Profile literackie Częstochowy. Gorczycka E., Substytucja; * Laberschek J. Dwa nieznane epizody z życia mieszczan średniowiecznej Częstochowy; * Maślikowski Sł., Maryjna twórczość w jasnogórskich archiwaliach; * Szymańska B., Władysław Biegański (1857-1917); * Mielczarek T., Pół wieku „Życia Częstochowy” (1947-1997); * Górecki J., Rewolucyjni Mściciele w Częstochowie (1910-1913); Sętowski J., Losy pomnika Aleksandra II w Częstochowie (1889 – 1917); * Mucha J., Stulecie spółdzielczości spożywców w Częstochowie; * Starczewski T., Z działalności i budowy Szkoły Podstawowej w dzielnicy Stradom; * Tajchman A., Skrzydła nad Częstochową [ p. red. dot.pokazów lotniczych i działalności Aeroklubu Cz.]; * Gierymski T, Światło i woda (p.red. – wiersze); * Grządzielski Zb., Jak Częstochowa obchodziła 150- lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych; * Podczarski S., Nakłady inwestycyjne jako czynnik rozwoju przemysłu; * Ciniewski S., System wynagrodzeń w służbach państwowych w ostatnich latach II Rzeczypospolitej; * Sobalski Fr., Niektóre sprawy płac na t.zw. „robotach ulenowskich” i budownictwie Częstochowy w 1928 r.; * Badora J., Mała historia księgarstwa Częstochowy; * Zabielski E., Rocznicowe wspomnienia [ p.red. Dot. Wyższej Szkoły Administracyjno-Handlowej w Częstochowie] * Z życia Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy

1999 – (red. Maciej Batorek, Augustyn Chojnowski, Juliusz Sętowski) – 181 stron

* Laberschek J. Mało znany piętnastowieczny bohater – Jan Służka z Mirowa; * Mizera S., Wypisy z ksiąg miejskich Częstochowy [ p.red. Dot. lat 1582 – 1833]; * Gierymski T., Częstochowa i jej okolice w literaturze pięknej doby staropolskiej; * Snoch B., Częstochowska batalia 1665 r. [ p.red. dot. rokoszu Lubomirskiego]; * Kubicka Czekaj B., Mickiewicz w gronie rodzinnym; * Kubicka Czekaj B., O tabace, tabakierkach i rybce, czyli Mickiewicz o Częstochowie i nie tylko; Starczewski T., Częstochowa i okolice w czasach Księstwa Warszawskiego; * Mazik J.B., Teritorium Miasta Częstochowy [ p.red. – dot. lat 1818 -1860]; * Gorczycka E., Profile literackie Częstochowy. Literatura, Kiromada i ja; * Górecki J., Z dziejów stowarzyszeń w Częstochowie na początku XX wieku; * Wasiak A., Wystawa przemysłowo – rolnicza w 1909 roku w Częstochowie; * Cichla Czarniawska E., Miejsca pobytu [ p.red. – wspomnienia poetki z lat pobytu w Częstochowie]; * Cichla Czarniawska E., Daję słowo. Wiersze; * Górecki J., U zarania niepodległości w Częstochowie; * Haneman E., Jeńcy brytyjscy w Częstochowie.; Szymańska B., Wspomnienie Kaliny Jędrusik; * Frania A., Profile literackie Częstochowy. Wiersze; * Z żałobnej karty [ p.red. Aleksander Szymon Grabara, Kazimierz Szmidla]; * Odczyty w Towarzystwie Literackim im. A.Mickiewicza w l. 1984 – 1999.

2000 (red. Maciej Batorek, Augustyn Chojnowski, Juliusz Sętowski) — stron 172

* Laberschek J., Świadkowie złożenia na Jasnej Górze cudownego obrazu Matki Boskiej; * Snoch B., Okolice Częstochowy w dawnej kartografii; * Mizera S.ks., Regestry dokumentów do dziejów parafii Mstów. k. Częstochowy [ p. red. dot. lat 1193 – 1793] ; * Bilnik P., Nowe spojrzenie na wydarzenia z 1430 r. – napad na klasztor jasnogórski; * Snoch B., Częstochowa w dobie wojny północnej (1700- 1721); * Starczewski T., Umundurowanie wojska w XVIII wieku; * Starczewski T., Czasy legionów; * Starczewski T., Rejon Częstochowy w dobie powstania listopadowego; * Mazik B.J., Poczta Błękitnego Wojska; * Winiarek R., Komendant Jasnogórskiej Enklawy [ p. red. dot. Józefa Klettlingera l. 1915-1918]; * Górecki J., Jak spędzano czas wolny w Częstochowie XIX w. – XX w.; * Grządzielski Zb., Z problemów międzywojennej Częstochowy; Związek J ks., Działalność patriotyczna duchowieństwa katolickiego w Częstochowie w okresie okupacji hitlerowskiej; * Z żałobnej karty [ p.red. Stefan Ciniewski, Stanisław Szuladziński]; * Badora J., Mała historia księgarstwa częstochowskiego – 1950 – 1990; * Częstochowa w fotografii Edmunda Mularza; * Sierpiński Zb., Piętnastolecie Kapeli Piosenki Wszelakiej; * Grządzielski Zb., Fraszki; * Kubicka Czekaj B., Udział Józefa Mikołajtisa w sprowadzeniu prochów Juliusza Słowackiego na Wawel; * Stoszek A., Miejski Szpital Położniczo- Ginekologiczny im. M. Curie – Skłodowskiej; * Rakowski S., Z historii Fabryki Przetworów Ziemniaczanych [ p. red. w Zalesicach k. Częstochowy] * Gorczycka E., Profile literackie Częstochowy. Tu wesele.

2001-2002 (red.M. Batorek, A. Chojnowski, A. Misiak, J. Sętowski)

* Snoch Bogdan, Mała Encyklopedia Częstochowy

2002 (red.M.Batorek, A.Chojnowski, A. Misiak, J. Sętowski, Zbigniew Burda) — stron 242

* Laberschek J., Częstochowski zespół osadniczy w średniowieczu; * Snoch B., Bajecznie i legendarnie o Częstochowie; Laberschek J., Na tropie rycerzy ze Złotego Potoku i rozbójników z Ostrężnika; * Mizera S. ks. W poszukiwaniu Kuźnicy Pawłowskiej; * Mazik J.B., Za łót kopiejek 10 (p.red. (dot. historii poczty); * Starczewski T., Przekaz o kapliczce na Stradomiu; * Mucha J., Ksiądz Józef Mężnicki (1876 – 1940) – działacz społeczny, jeden z twórców spółdzielczości spożywczej w Częstochowie; * Bilnik P., Początki skautingu w Częstochowie; * Starczewski T., Rejon częstochowski w czasie powstania listopadowego; * Górecki J., Dewocjonalia, lektury robotnicze – obraz Częstochowy z przełomu XIX i XX w; * Związek.J. ks., Zadania inteligencji katolickiej w Częstochowie wg biskupa Teodora Kubiny; * Szymańska B., Profesor Edward Mąkosza; * Mazik J.B., Z za drutów getta (p. red. – dizałania poczty na obszrze getta); * Kubicka Czekaj B., Mało znany epizod w życiu Teofila Lenartowicza; * Marjańska L., Jeden dzień w Częstochowie. Trzy wiersze; * Czarnota A., Opowiadania; * Cichla Czarniawska E., Wiersze; * Mielczarek J., Opowiadania; * Burda Zb., Fotografie; Gierymski T., Adelajda; * Grabałowski W., Wiersze; * Łągiewka B., Wiersze; * Wąsowicz E., Dlaczego warto uprawiać pływanie; * Mazik J.B., Po wodach wszelakich ( dot. historii żeglarstwa częstochowian); * Jaśkiewicz A., Jubileusz Muzeum Częstochowskiego; Sączek T., 40 lat numizmatyki częstochowskiej; * Skubis H., 50 lat Zespołu Szkół Ekonomicznych; * Łacek M. OSPE, Pielgrzymowanie Polaków do swej duchowej stolicy.

2004 – (red. M. Batorek, A.Chojnowski, A. Misiak, J. Sętowski, Zbigniew Burda) – stron 228

* Laberschek J., Wójtowstwo częstochowskie w czasach piastowskich i jagiellońskich * Z żałobnej karty – Marek Stanisław Głowacki, Andrzej Wasiak; * Rocznica [ dot.jubileuszu prof. Bogdana Snocha]; *Snoch B., Władysław Opolczyk w blasku legend i podań; * Łacek M. OSPE, Promieniowanie jasnogórskiej liturgii.; * Snoch B. Częstochowa – miejsce kultu i pielgrzymek; * Dylewska A., Dzieje domu pańskiego w Potoku Złotym; * Związek J. ks., Obrońcy języka polskiego w progimnazjum częstochowskim w XIX wieku; * Starczewski T. Częstochowa i okolice podczas rewolucji 1905 – 1907; * Snoch B., Miasto Częstochowa w ostatnich wiekach; * Starczewska A., Z życia i działalności Józefa Lompy w regionie częstochowskim; * Gierymski T., Historia wciąż żywa [ dot. walki o niepodległość w 1918 r. w Częstochowie]; * Bilnik P., Jasnogórski prymas Tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński [ 1901 – 1981];* Boniewicz E. ks., Dolina Miłosierdzia – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego; * Marjańska L., Rodzinne wspomnienia [ p. red. dot. rodziny Mężnickich]. * Mazik J.B., O karczmach zdań kilka; * Łągiewka B., Fraszki; * Kubicka Czekaj B., Jak Częstochowa uczciła sprowadzenie prochów Słowackiego; Kotlińska K., Serce i rozum; [ p.red. dot. wolontariatu dla mieszkańców stolicy osiadłych w Częstochowie po powstaniu warszawskim]; * Z kroniki Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy; * Szymańska B., Wspomnienie o Zofii Kossak; * Gierymski T., Dziecięca miłość Haliny Poświatowskiej; Wiersze; * Cichla Czarniawska E., Kamienie piorunowe (opowiadanie). Wiersze; * Rygalik T., Dorożka w mieście; Sierpiński Zdz., Wszystko się stało przez Leśmiana, albo dzięki niemu, czyli moje poezjowanie przez przeszło ćwierć wieku. * Zabielski E. 45 lat Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”.

2005 – (red. Maciej Batorek, Augustyn Chojnowski, Stanisław Gmitruk, Juliusz Sętowski) – stron 240

* Łacek M. OSPE, Jasna Góra wzmacnia miłość Ojczyzny i broni jedności Polaków; * Golonka J. OSPE, Tradycja militarna twierdzy Jasna Góra; * Golonka J. OSPE, Przebieg obrony Twierdzy Jasna Góra w czasie potopu szwedzkiego; * Bilnik P. Jan Długosz o sprawcy fundacji jasnogórskiej; * Snoch B., Pod opieką Jagiellonów i Wazów; * Nabiałek K., Załoga zamku Olsztyn w późnym średniowieczu; * Snoch B., Fortalitium Marianum (1620 – 1813); * Snoch B., Średniowieczny leksykon biograficzny Częstochowy; * Kowalczyk E, Najstarsze ujęcia wody w Częstochowie; * Górecki J., Warszycki, chłopi i diabeł; * Kubicka Czekaj B., Częstochowa i jej okolice w listach sekretarza Marii Ludwiki – Piotra des Noyers; * Z żałobnej karty – Tadeusz Sączek, Janusz Sowier, Jerzy Duda- Gracz; * Cichla Czarniawska E., Był sad. Wiersze; *Kolińska K., Z fotografiami w ręku – wspomnienia osobiste; * Dylewska A., Pałac w Kruszynie i inne fundacje wojewody sieradzkiego Kaspra Denhoffa (1588- 16450; * Gładysz J., Historia górnictwa rud żelaza i muzealnictwa górniczego w regionie częstochowskim; * Grządzielski Zb., Biografie częstochowian. Józef Kolski; * Mazik J.B. Poczt Amt Polski Granicy Częstochowski; * Starczewski T., Prawosławni na częstochowskim cmentarzu; * Pasternak M., Wielgołaska E., Rocznica urodzin Mikołaja Reja; * Marjańska L., „Pan Tadeusz” po latach czytany. Wiersze; * Sętowski J., Miejski Przytułek położniczy w Częstochowie (1899 – 1912). Przyczynek do dziejów instytucji ochrony zdrowia w mieście; * Górecka.P., Wiersze; * Szymańska B., Pamięć czasu [ p. red. wspomnienie Teresy Weyssenhoff, Baltazara Józefa Proszowskiego, Bogumiły Wandy Wereszczyńskiej, Aleksandra Szymona Grabary, Haliny Poświatowskiej]; * Grządzielski Zb., Biografie częstochowian – Antoni Banaś, Piotr Koch, Józef Steczko, Bolesław Stępień; * Nasińska M., Szkoła i jej patron – o Liceum im.J.Słowackiego; * Jadczyk J., Jezierska K., Muzeum w Częstochowie ma już 100 lat; * Kusiba S., Pamiętna jesień [ p. red. wspomnienie dotyczy 1939 r. w Częstochowie]; * Dąbrowski H., Bataliony Chłopskie w powiecie częstochowskim w latach 1940 – 1945; * Leśniak S., Kościół pw. Pana Jezusa Konającego w latach 1906 – 2006; * Rakowski S., Tragarz – zapomniane rzemiosło; * Sochacki A., Jasna Góra – militarna twierdza narodu.

2006 (red. Maciej Batorek, Augustyn Chojnowski, Stanisław Gmitruk) — stron 334

* Kolińska K., Żal po Ludmile [ p.red. Dot. Ludmiły Mariańskiej]; * Nasińska M., Była wśród nas. Wspomnienie o Ludmile Marjańskiej; * Brodowicz Szymanek B., Wiersze; * Z żałobnej karty – Jerzy Badora; * Gładysz J., Dziedzictwo przemysłowe miasta Częstochowy i regionu; * Czarniawski W., Kule i ogromny ogień roznoszący pociski; * Snoch B., Częstochowa, miasto w Królestwie Pruskim; * Cichla Czarniawska E., Zatrzymane w pamięci; * Snoch B., Więzi rodzinne [p. red dot. dawnego słownictwa pokrewieństw i powinowactw] * Górecki J., Wiara w zabobony w regionie częstochowskim; * Snoch B., Podczęstochowskim szlakiem legend i podań; Kubicka Czekaj B., Pierwsza ofiara Murawiewa [ p.red. Dotyczy losów ks. Stanisława Iszoro]; * Loster Tadeusz, Zapomniany ksiądz powstaniec [ p.red. dot. księdza Benvenuto Mańkowskiego z powstania styczniowego]; * Kubicka Czekaj B., Mickiewicz i Maryla, czyli Peri; * Popczyk K. Biblioteka Polska w Paryżu; * Kubicka Czekaj B., Florian Trawiński, obrońca Luwru; * Dylewska A. Zbiory sztuki w stuleciu Muzeum częstochowskiego; * Czarnołęski M., Zwyczajna opowieść o dwojgu ludziach [ p .red. dot. Karoliny i Włodzimierza Ściegiennych] * Chrząstek B., Historia kiedrzyńskiej szkoły; * Całus St., Jak Częstochowa rzemiosłem stała; * Mazik J.B., W pocztowej symbiozie; * Górecka P., Fraszki, Mazik J.B., Banderą polską ją zwano; * Zymek Giermańska T., Wspomnienia z lat, które już dawno minęły [ p. red. dot. tajnego nauczania i kształcenia w Częstochowie] ; Nałęcz Idzikowska A., Łapanka; * Andre W., Grządzielski Zb., Biogramy częstochowian [ p.red. dot. Piotra Jedynaka, Eugeniusz Żychlińskiego, Andrzeja Kubickiego, Stanisława Bajora; * Gosławska I., Bednarek J., Jerzy Duda – Gracz; * Luterek T., Wiersze; Czech D., Notatki z Nowego Jorku [ p. red. dot. działalności polskiego Instytutu Naukowego w N.J.]; * Stoszek A., Częstochowska śródmiejska enklawa spacerowo – wypoczynkowa; * Baczyński W., Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich; * Nengo T., Wiersze, * Wilk S., Znaczenie kresów wschodnich dla kultury polskiej; * Wroński K.T., Poezje; * Wyględowski M., Quo vadis polska medycyno?; Tyras B., Pamięci wielkości Jana Pawła II,

2007 (red. Maciej Batorek, Augustyn Chojnowski, Stanisław Gmitruk) – stron 284.

* Chojnowski A., Andrzej Kalinin – portret pisarza; * Z żałobnej karty – Tadeusz Starczewski; * Łączewski J., Dzieje częstochowskiego Stradomia; * Szymańska B., Wspomnienie o Annie Ciepielewskiej; * Czarnołęski M., Rocznik 1928 – Tadeusz Gierymski. Biografia – wspomnienia – refleksje; * Cichla Czarniawska E., Tajemnice baśni; Związek J. ks., Ks. Jan Długosz o swojej ziemi rodzinnej; Popczyk K., Pamięć o Polakach [ p. red. dot. cmentarza Pere Lachaise w Paryżu]; * Snoch B., W staropolskiej karczmie; * Życiorys Barbary Kubickiej Czekaj; * Kubicka Czekaj B. Przyczynek do fragmentu pamiętnika C.K.Norwida pt. „Menego”; * Górecki J., Kartka z dziejów częstochowskiego ogrodnictwa rodziny Zawadów; Cichla Czarniawska E., To pani stąd? Zemsta. Wiersze; * Grządzielski Zb, W hołdzie zmarłemu Napoleonowi I [ p. red. dot. uroczystości częstochowskich w 100- lecie śmierci]; * Luterek T., Październikowe „Profile”. Wiersze. * Mazik J.B., Trzy poczty w jednym mieście [ p.red. dot. l. 1914 – 1918]; * Gorczycka E., Fryderyk i róże; * Kubicka Czekaj B., S. Żeromski o J.I.Kraszewskim w Dziennikach; * Sikorski R., Feliksa Romanowskiego „Przewodnik po Częstochowie”; * Górecka P., Fraszki; * Sobalski Fr., Rozwój przemysłu w Częstochowie w ostatnim dwudziestoleciu XIX w. – od juty po zapałki.; * Sobalski Fr., Częstochowska Fabryka Zapałek w latach 1882 – 1945; * Burda Zb, Fotoreportaż. Produkcja zapałek w Częstochowskiej Fabryce Zapałek; * Gmitruk S., Życie i działalność Antoniego Banasia; Grządzielski Zb., Biogramy częstochowian [ p.red. -Jan Ciosek, Henryk Kapuściński] * Grządzielski Zb, Fraszki; * Mazik J.B., Częstochowskie początki zbierania marek pocztowych; * Snoch B., Diable sprawy w regionie częstochowskim; * Snoch B., Kasztelan Stanisław Warszycki w legendach i opowieściach; * Wydmuch H., Masowe wysiedlenia ludności polskiej w rejonie Krzepic ( 1939 – 1945); * Kowalczyk E., Gajecki J., Wspomnienie o przedsiębiorstwie związanym z kopalnictwem rud żelaza w Częstochowie [ p.red. Dot. Przedsiębiorstwa Montażu Urządzeń Kopalnictwa RŻ]; * Wielgołaska E., W hołdzie Lechoniowi; * Nasińska M., Jan Lechoń – poeta i człowiek; Sierpiński Z., Opowiadanie, Wiersze; * Z listów czytelników, Łączyńska B., Moje Aleje.; * Sowada R., Dziesięć lat Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.

2008 (red. Maciej Batorek, Augustyn Chojnowski, Juliusz Sętowski) – stron 247

* Kalinin A., Karczma o nazwie Betlejem; * Wydmuch H., 100 lat od Wystawy Przemysłowo – Rolniczej w Częstochowie; * Sikorski R., Częstochowa w roku 1909 w przewodniku Włodzimierza Trąmpczyńskiego; * Snoch B., Problemy szkolnictwa elementarnego w południowej części departamentu kaliskiego w prowincji Prusy południowe; * Popczyk K., Nalichowska A., Z historii Braci Szkolnych; * Z żałobnej karty – Adolf Gołoś, Jerzy Mucha; * Snoch B. Związki Częstochowy ze Śląskiem; * Snoch B., Częstochowa w latach I wojny światowej (1914 – 1918); * Pamuła St. ks., Doświadczenie i pamięć wprowadzenia stanu wojennego; * Maślikowski Sł., Wikary od św. Barbary [ p. red. wspomnienie o ks. Teodorze Popczyku]; * Wspomnienia Stanisławy Kittel [ opr. Zb. Grządzielskiego]; * Cichla Czarniawska E., Impresje o zmierzchu. Wiersze; * Czarnołeski M., W sztuce rzecz polega na tym, aby nie bać się tworzyć [ p. red. o twórczości Zdzisława Kałędkiewicza]; * Burda Zb, Spacerkiem po galeriach i muzeach Częstochowy, fotoreportaż; * Sularz J., Andrzej Kalinin – powiernik syberyjskich wspomnień; * Błaszczyk J., Pierwsza miłość; * Wydmuch H., 100 lat spółdzielczości mleczarskiej na ziemi częstochowskiej; * Jędryka J., Dzieje częstochowskich pomników Józefa Piłsudskiego; * Zadruski Zb, (Geo)przyczyna poznania historii kościółka w Białej Górnej; * Grządzielski Zb., Sowiński K., Biogramy częstochowian – Stefan Sowiński; * Urbanowicz B., Rys historyczny parafii św. Józefa w Częstochowie – Rakowie; * Galanek C., Założenie, formy finansowania oraz działalność Biblioteki Publicznej im. Wł. Biegańskiego w Częstochowie w latach 1917 – 1925; * Mucha G., Wiersze; * Chmielarski W. ks., Muzeum Regionalne Braci Chmielarskich w Krzepicach; * Grządzielski Zb., Dzieje szkoły w Kawodrzy Dolnej od 1956 r. w świetle kroniki szkolnej; * Nowicki Z., Wspomnienia z okresu mojej edukacji; * Wydmuch H., Powstanie i działalność Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Polsce i w Częstochowie; * Grządzielski Zb., Myśli na czasie [p.red. Fraszki] ; * Tyras B., Jubileusz Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; * Ryl P., Kościół Ewangelicko – Augsburski w Częstochowie; * Nejman j., Fabryka tektury w Rzekach.

2009 (red. Maciej Batorek, Augustyn Chojnowski, Juliusz Sętowski, Zbigniew Burda) – stron 228

* Z żałobnej karty – Augustyn Chojnowski, Józef Jassak; * Batorek M., Działalność wydawnicza Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy w latach 1987 – 2009; * Snoch B., Związki króla Władysława Jagiełły z Częstochową; * Rolska M., Nazwiska mieszczan częstochowskich w Księdze Miejskiej z lat 1759 – 1765; Kubicka Czekaj B., Niezwykłe zainteresowania Ismaela Boulliauda Polską; * Snoch B., Opowieści jurajskich warowni; * Nalichowska A., Częstochowski epizod – „ chwile najważniejsze, najpiękniejsze”. Zarys sylwetki i działalności ks. Mariana Leona Fulmana; * Sitko A., Ostatnie dni życia ppłk Mariana Skrzyneckiego; * Grządzielski Zb., Niektóre problemy z przeszłości szkolnictwa w Częstochowie [ p. red. lata 30-te XX w.]; * Kowalińska A., Żydowskie szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Częstochowie w okresie II Rzeczypospolitej; * Grządzielski Zb., Fraszki; * Kurowska J., W sto sześćdziesiątą rocznicę pogrzebu Juliusza Słowackiego w Paryżu; * Wydmuch H.St., Ziemia Częstochowska w dolinie Liswarty – Krzepice – Danków; * Galanek C., Biblioteka Publiczna im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w latach 1925 – 1930; * Sierpiński Zdz., Wiersze; * Galanek C., Działalność Biblioteki publicznej im. Wł. Biegańskiego w Częstochowie w l. 1931 – 1939 w świetle rocvznych sprawozdań dla Magistratu m.Częstochowy; * Chmielarski W. ks., Krzepicki brat Albert; * Wydmuch H.St., Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Krzepicach; Popczyk K., Powroty do Częstochowy – Monique Stalens; * Maślikowski Sł., Pani profesor Aleksandra Księżyk; * Kłopot E., Nauczanie dzieci żydowskich w Radomsku w latach II Rzeczypospolitej.

2010 ( red. Maciej Batorek, Juliusz Sętowski, Zbigniew Burda) — stron 308

* Snoch B., Zmiany administracyjne w dorzeczu górnej Warty na przestrzeni wieków; * Rudziński J.St. OSPE, Wybrane obrazy z cykli malarskich w zakrystii jasnogórskiej i ich pierwowzory graficzne; * Snoch B., Królowa, która „ głową swą głowę Jana Kazimierza zastępowała”; * Sochacki A., O precjozach, skradzionych z cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w 1909 roku; * Z żałobnej karty – Marian Kaznowski, Alfons Ujma, Włodzimierz Radlak; * Czech D., Kalendarium przemysłu i rzemiosła Częstochowy i okolic; * Kasprzak K., Produkcja filmowa w Częstochowie w I połowie XX wieku; * Żebrowski Zb.L., Historia częstochowskiej telekomunikacji od chwili jej powstania do dnia 1 września 1939 r.; * Janikowski Z., Powiatowa Kasa Chorych w Częstochowie; * Wydmuch H.St., 80 lat Związku Młodziży Wiejskiej na Ziemi Częstochowskiej; * Grządzielski Zb., Jana Góraka wspomnienie z Brazylii; * Wydmuch H.St., Napad Niemiec na Polskę w 1939 r. Bitwa pod Mokrą. * Maślikowski Sł., Sowiecka niewola Henryka Musia; * Gmitruk St., Profesor Józef Ryszard Szaflik; * Grządzielski Zb., Marian Bethier – członek Tajnej organizacji Nauczycielskiej; * Snoch B., Zacni i znani z Kamienicy Polskiej; Grządzielski Zb., Epitafia z przymrużeniem oka; Kuśnierczyk A., Polacy i Czesi ( z Niemcami w tle) [ p. red. dot. osadnictwa w Kamienicy Polskiej]; * Górecki J., Częstochowskie strony – wg Maksymiliana Chojeckiego, autora Diariusza pielgrzymki pieszo odbytej z Tarynówki na Ukrainie do Częstochowy; * Z kroniki TPCz; * Piaścik A., Stańczyk Zb., Jan Trynkiewicz, wspomnienie; * Chmielarski W., Krzepickie msze katyńskie; * Nowicki Z., Zanim powstała Filharmonia; * Rolska M., Zmyślenie i prawda. [ p. red. dot. zbieżności sceny przypiekania Kmicica w „Potopie” H. Sienkiewicza ze zdarzeniem z 1765 r. opisanym w księgach M. Częstochowy]; * Sikorski R., Wyprawa na Zawodzie w roku 1909 w świetle „Gazety Częstochowskiej”; * Budzynowski T., Narodowy Związek Robotniczy w Częstochowie w latach rewolucji 1905 – 1907.

2011 (red. Maciej Batorek, Juliusz Sętowski, Zbigniew Burda) — stron 250

* Snoch B., Osiedla obronne w rejonie Częstochowy tonące w niepamięci wieków; * Sochacki A., Zarys dziejów kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze; * Rudziński J.St. OSPE, Treści ideowe głównego ołtarza Bazyliki Jasnogórskiej; * Kubicka Czekaj B., Józef Mikołajtis, Wspomnienie w dwudziestolecie śmierci; * Janikowski Z., „Czasopismo Literackie” – 75 lat minęło * Galanek C., Działalność kulturalno – oświatowa częstochowskich organizacji społecznych na przełomie XIX i XX w.; * Majkowska A., Leksyka częstochowian. O słownictwie starszego pokolenia częstochowian; * Snoch B., Cudowne opowieści jurajskie; * Snoch B., Prawda o polskich insygniach królewskich ( ich związek z Częstochową) * Wiewiór S., Językowe wykładniki oddziaływania uczuciowego w drukach ulotnych kampanii wyborczej w Częstochowie 2010 roku; Gębuś S., Polska Organizacja Wojskowa w Blachowni; * Grządzielski Zb., Nauczyciele częstochowscy w niemieckich obozach jenieckich; * Grządzielski Zb., Nauczyciele TON – Roman Paszta; * Cichor D. OSPE, Z dziejów Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę w Częstochowie ( 1711 – 2011); * Frukacz M. ks., Redaktorzy naczelni Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w latach 1926 – 1953; * Kasprzak K., Obrona Częstochowy w filmie fabularnym; * Całus St., Okolicznościowy referat z okazji 25 lecia TPCz; * 25 lat Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy; * Kasprzak K., Tajemnice jasnogórskiej biblioteki; * Batorek M., Byli z nami ; * Wydmuch H., Regionalizm w działaniach Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy w latach 1986 – 2011; * Snoch B., Pomniki Częstochowy; * Chmielarski W. ks., Krzepickie zagłębie kapłańskie; * Sikorski R. , „Lud okoliczny” w dziele „Częstochowa” Włodzimierza Trąmpczyńskiego z 1909 r.

2012 – (red. Maciej Batorek, Juliusz Sętowski, Zbigniew Burda) — stron 244

* Snoch B., Zebrzyd Barut, pierwszy wójt dziedziczny Częstochowy pochodzenia rycerskiego; * Snoch B., Nazwy miejscowe na terenie miasta Częstochowy; * Snoch B., Z dziejów administracyjnych powiatu częstochowskiego; *Janikowski Z., Józef Dziuba 1888 – 1946. Pro memoria; * Łągiewka K., Zarys historii dzielnicy „Północ” w Częstochowie; Wydmuch H.St., Rozwój spółdzielczości na ziemi częstochowskiej; * Kolmasiak M., „ Z serca płynące życzenia imieninowe”. Społeczeństwo częstochowskie Józefowi Piłsudskiemu w 1932 roku; * Barczyk A., Architektura i wyposażenie kościoła pw. św.św. Rocha i Sebastiana w Częstochowie. Zarys dziejów; * Snoch B. Jurajskie zjawiska fantastyczne; * Snoch B. Miejscowości naszego regionu; * Stoszek A., Komisja Estetyki i Higieny Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy – 25 lat współdziałania w rozwoju miasta i społeczeństwa Częstochowy; * Popczyk K., Z pamiętnika Kazimierza Wochny. Częstochowa i okolice 1918 – 1928; * Batorek M., Tu, gdzie woda czysta (p. red. dot. Wodociągów Częstochowskich); * Burda Zb., Muzyczna częstochowska jesień. Fotoreportaż z nadania Filharmonii Częstochowskiej imienia Bronisława Hubermana; * Kasprzak K., 100 – lecie filmu „Pożar Zapałczarni”; * Snoch B., Szkoły zawodowe w Częstochowie i powiecie w dwudziestoleciu powojennym (1945 – 1965). Zarys; * Grządzielski Zb., Biogramy częstochowskich nauczycieli [ p.red. Bartecki Feliks, Cieśla Stanisław, Kędzia Stanisław, Kielar Julian, Kisiel Władysław]; * Wydmuch H., Zasłużony dla gminy Krzepice ks. prof. Wacław Chmielarski; * Frukacz M. ks., Proboszczowie parafii św. Jakuba Apostoła w Częstochowie (1937 – 2011) * Chmielarski W. ks, Krzepickie chóry kościelne; * Janikowski Z., By chociaż skromny ślad pozostał [ p.red. opowiadanie o rodzinie Parczewskich]; * Wydmuch H.St., Muzeum Mleczarstwa w Koziegłowach; * Absurdy ze szkolnych zeszytow ( zebrał Zb.Grządzielski); * Gębuś R., Ostatnie dni w Blächstadt; * Jędryka J., Pomnik Stanisława Moniuszki w Częstochowie;

2013 (red. Maciej Batorek, Juliusz Sętowski, Zbigniew Burda) — stron 232

* Grządzielski Zb., Częstochowa w obliczu wojny w 1939 roku; * Snoch B., Z dziejów miejscowości, które stały się dzielnicami miasta Częstochowy; * Pałka H., Z kart historii częstochowskiego skautingu; * Pyda J., Spalenie Gnaszyna przez Wehrmacht i inne wspomnienia z pierwszych dni II wojny światowej; * Janikowski Z., Maria Rynkiewicz; * Grządzielski Zb., Biogramy wybitnych nauczycieli w regionie; [ p. red. dot. – Jerzy Jan Długoszowski, Edward Polanowski, Konstanty Zajda); * Snoch B., pokrewieństwa i powinowactwa (materiał leksykalny); * Rudziński J.St., OSPE, Piękna Madonna z Leśniowa; * Barczyk A., Kościół pw. św. Zygmunta w Częstochowie. Historia i architektura; Żebrowski Zb.L., Z dziejów częstochowskie telekomunikacji. Okres okupacji ( 1939 -1945); * Z żałobnej karty – ks. Wacław Chmielarski, Marianna Wolińska, ks. prałat Zenon Mońka; * Kasprzak K., Tadeusz Lewandowski – kronikarz Częstochowy; * Wydmuch H.St., Współpraca z Towarzystwami Regionalnymi w Polsce; Basiński G., Robotniczy Klub Sportowy „Raków” Częstochowa 1921 – 1967, I cz.; Snoch B. O zespołach regionalnych słów kilka [ p.red z fotoreportażem]; * Popczyk K., Z listów do Jaśki Kazimierza Wochny; * Jastrzębska E., 30 lat działalności Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej w Częstochowie na rzecz częstochowskiej służby zdrowia.

2014 (red. Maciej Batorek, Juliusz Sętowski, Zbigniew Burda) — stron 276

Almanach Częstochowy 2014*Maślikowski Sł., Pielgrzymki do Częstochowy, jako część manifestacji religijno – patriotycznych okresu „rewolucji moralnej” oraz miejsce Jasnej Góry w wydarzeniach lat 1861 – 1864; * Jędryka J., Miejsca pamięci narodowej związane z powstaniem styczniowym w Częstochowie i regionie częstochowskim (p.red. – z fotoreportażem); * Barczyk A., Sanktuarium w Świętej Annie jako zabytek architektury i miejsce kultu; * Snoch B., Rozwój Częstochowy na przestrzeni stuleci; * Snoch B., Administracja regionu częstochowskiego w czasach nowożytnych; * Snoch B., Historyczne miasta regionu częstochowskiego; * Wydmuch H.St., 100 lat działalności Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krzepicach; * Gmitruk St., 20 lat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – od pomocy krajowej po fundusze unijne; Czepiczek G., Historia Rotundy w Częstochowie; * Janikowski Zb., Traugutt; * Luterek T., Sierpiński Zb., Wiersze; Snoch B. Zapomniany demokrata ( p.red. o Janie Nepomucenie Janowskim) ; * Kasprzak K., I Festiwal Filmów Dokumentalnych im. Braci Krzemińskich „Moja Mała Ojczyzna”, Częstochpwa 2014; * Lis C.J., Wokół zbrodni w Przyrowie – 8.01.1945 r.; * Basiński G. Robotniczy Klub Sporotwy „Raków” Częstochowa , cz.II – 1967 – 1991; * Burda Zb., Tajemnice lelowskich chasydów; Burda Zb., Festiwal Skrzypcowy im. Bronisława Hubermana; Batorek M., Komisja Wydawnictw i Kultury Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy; * Jubileusz Henryka Stanisława Wydmucha; * Krawczyk C., Częstochowscy psycholodzy w służbie zdrowia i szkolnictwa specjalnego w latach 1948 – 1965; * Bieńkowski K., Zarys historii kolejowej służby zdrowia (1884 – 1973); * Pięta W., Gmitruk St., Jubileusz Mieczysława Zbigniewa Hrechorowa.

2015 (red. Maciej Batorek, Juliusz Sętowski, Zbigniew Burda) — stron 176

* Snoch B., Władysław Opolczyk w okresie władztwa nad Częstochową (1370 – 1393); * Barczyk A., Katedra pod wezwaniem Świętej Rodziny w Częstochowie jako przykład stylu wiślano bałtyckiego; Marcoń W., Z kroniki Jana Wielgosa. Mrzygłód – od założenia dawnego miasta do wybuchu drugiej wojny światowej; * Snoch B., Stare dawne (ale czy dobre czasy); (od red. funkcjonowanie stanu chłopskiego od XVIIw.) * Snoch B., Nie tylko do wypitki …. (od red. historia browarów, gorzelni, zajazdów i austerii w regionie częstochowskim); * Janikowski Z. Co widziały częstochowskie Aleje – mundury, karabiny, konie armaty, czołgi i pochody; * Gmitruk St., 75 rocznica powstania Batalionów Chłopskich; * Michalski P., Plotka o zniszczeniu klasztoru jasnogórskiego przez Niemców w 1939r. W świetle ówczesnej prasy polskiej; * Gębuś T., Wpływ przemysłu wydobywczego rud żelaza na rozwój regionu częstochowskiego w latach 1945 – 1985; * Janikowski Z., Śródmiejska story ( p.red. Fotoreportaż z realizacji budownictwa mieszkaniowego w l. 40 – 50 XX w.); * Basiński G. Noty biograficzne zasłużonych zawodników , trenerów i działaczy R.K.S. „Raków” Częstochowa; * Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy; * Kasprzak K., Reminiscencje [pofestwialowe – „Moja Mała Ojczyzna 2015”; * X Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Krzepicach; * Burda Zb., Dźwięki zatrzymane w kadrach, * Wydmuch H.St., Powstanie i działalność Towarzystwa Polsko – Austriackiego w Polsce i w Częstochowie; Przybyła D., 170 lat Wiedenki; * Snoch B., Miejscowości gminne powiatu kłobuckiego; * Sętowski J. Z dziejów miejskiego szpitalnictwa zakaźnego w Częstochowie w latach I wojny światowej.

2016 r. (red. Maciej Batorek, Juliusz Sętowski, Zbigniew Burda) — stron 208

CCI_000065* Snoch B, Kilka refleksji n.t. przeszłości; *Basiński G., Twierdza na Jasnej Górze w wojnie polsko- austriackiej 1809 r.; * Snoch B., Powiat częstochowski u schyłku XIX w. ; * Snoch B., O jurajskich zjawach, widmach i upiorach; * Musialska M. , Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego i św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Częstochowie; * Czepiczek G., Grabowska J., Życie i działalność ks. Bonawentury Metlera w Częstochowie na podstawie notatek prasowych z „Gońca Częstochowskiego” w latach 1909 – 1938; * Czarnołęski M., Wyobraźnia i wiara. Rozmowa z częstochowskim poetą Tadeuszem Luterkiem; * Łoś G., Kryst R. , Częstochowa i okolice – ważny region w historii budowy instrumentów i akcesoriów muzycznych; * Snoch B., Leksykon miejscowości gminy Poraj w powiecie myszkowskim; * Luterek T., O życiu i twórczości Władysława Lecha Terleckiego (1933 – 1999) prozaika, dramaturga, autora scenariuszy filmowych i słuchowisk radiowych; * Z żałobnej karty: Wojciech Grzegorzewski, dr inż. Józef Markowski; * Piersiak T., Zofia Rozanow – historyczka sztuki, badaczka Jasnej Góry; * Michalski P., Postawy ludności Częstochowy i okolic w czasie niemieckiego zagrożenia i po ataku III Rzeszy na Polskę w 1939 r.; * Wydmuch H.St., Powstanie i działalność Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego na Ziemi Częstochowskiej; * Czarołęski M., Artysta z łańcuszka „Przeklętych”. Z wystawy prac Waldemara Rękawika.; * Kasprzak K., III Festiwal Filmów Dokumentalnych im. Braci Krzemińskich „ Moja Mała Ojczyzna”; * Janikowski Zb., Ławeczki pamięci; * Małasiewicz A., 70 -lecie Filharmonii Częstochowskiej; * Batorek M., Z kroniki Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy; * Janikowski Zb., Ocalić od zapomnienia.

2017 r. (red. Maciej Batorek, Juliusz Sętowski, * proj. okładki Zbigniew Burda) — stron 202)

okładka_2017Snoch B., Król „Natchniony prorok” i królowa „polityk” (od red. o związkach z Częstochową Jana II Kazimierza Wazy i Ludwiki Marii Gonzagi), * Snoch B., Szkolnictwo elementarne w dekanacie częstochowskim w świetle zestawienia ks. dziekana Michała Zagalskiego (1818) * Kowalska K., Zdrowa woda w regionie częstochowskim, czyli 90 lat działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA ( 1928-1918), * Snoch B., Miejscowości sołeckie gminy Olsztyn, * Basiński G., Ze sportowego albumu…, * Kasprzak K., IV Częstochowski Festiwal Filmowy im. Braci Krzemińskich „Moja Mała Ojczyzna”, Częstochowa, 26-28 maja 2017 roku, * Michalski P., Wojna i okupacja w świetle niemieckiego „Gońca Częstochowskiego” z września i października 1939 roku, * Kołodziejczyk St.M., Wspomnienia zakochanego w Częstochowie, * Kasprzak K., Częstochowa, której już nie ma, * Janikowski Zb., Profesje, których już nie ma, * Janas. M., Dziewczynka z gołębiami, * Wydmuch H.St., Powstanie i działalność Klubu Sportowego L.Z.S. Liswarta w Kuźniczce, * Zarębski M.A., Mateczniki polskości szansą dla ruchu regionalnego, * Snoch B., Amatorski ruch muzyczny w Częstochowie w trzydziestoleciu powojennych (1945-1975), * Batorek M., Z kroniki Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy, * Piersiak J., Historia oczyszczalni, to historia rozwoju miasta, * Czernicka-Chodkowska D., Opowieści z życia szkoły z lat 1945-1949 z okazji 110 rocznicy Gimnazjum i Liceum J. Słowackiego w Częstochowie, * Sętowski J. Szkic do dziejów oddziału częstochowskiego Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej TOZ w Polsce, * Z żałobnej karty – Halina Nowicka.

2018 r. (red. Maciej Batorek, Juliusz Sętowski, * proj. okładki Zbigniew Burda — stron 218)

okladka_2018Batorek M., Częstochowskie drogi do niepodległości 1914-1918, * Basiński G., Społeczeństwo Częstochowy wobec kryzysów – litewskiego i czechosłowackiego w 1938 r., * Kasprzak K., Film dokumentalny „Częstochowa, lata 1918–1939, od wojny do wojny”, * Michalski P., Okoliczności wizyty Louisa P. Lochnera w Częstochowie 5 września 1939 r., * Z Żałobnej karty – Krzysztof Urbańczyk, prof. dr hab. Bogdan Snoch, * Snoch B., O wsi regionalnej w II połowie XIX w., * Snoch B., Leksykon miejscowości gminy Poczesna, * Niwiński W., – Marian Gorzecki – muzyk i artysta kabaretowy, * Janikowski Zb., Profesje, których już nie ma, * Piersiak T., Maria Ogłaza, * Snoch B., O legendach regionu…., * Kasprzak K., V Częstochowski Festiwal Filmowy „Moja Mała Ojczyzna”, * Z kroniki Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy, * Gmitruk St., Pięta W., Mieczysław Hrechorów – o książce Ryszarda Stefaniaka, Grabna E., Moje miasto – spacer wspomnieniowy po Częstochowie mojej młodości.