Sprawozdanie za rok 2015

Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy przedstawia sprawozdania finansowe oraz uproszczone merytoryczne Towarzystwa, zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Towarzystwa dnia 24 czerwca 2015 r., oraz sprawozdanie merytoryczne i wysłane do publikacji przez MPiPS. Dokumenty zostały udostępnione na stronie Sprawozdanie za 2015. Powiązane zdjęcia:

Nowe władze TPCz

24 czerwca odbyło się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze połączone z obchodami XXX-lecia istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Częstochowy. replica watches Wybrano nowy Zarząd, który ukonstytuował się jak poniżej: Stanisław Całus – przewodniczący, Maciej Batorek i Wiesław Brągoszewski – wiceprzewodniczący, Henryk Wydmuch – sekretarz, Czytaj dalej …