Almanach Częstochowy 2015

W grudniu 2015 ukaże się Almanach Częstochowy 2015

W tym roku na naszych łamach prezentujemy ilustrowane licznymi fotografiami artykuły Aliny Barczyk, Grzegorza Basińskiego, Tadeusza Gębusia, Stanisława Gmitruka, Zbisława Janikowskiego, Krzysztofa Kasprzaka, Witolda Marconia, Pawła Michalskiego, Doroty Przybyły, prof. Bogdana Snocha, dra Henryka St. Wydmucha, dra Juliusza Sętowskiego.

Autor okładki – Zbigniew Burda – przedstawia również artystyczny fotoreportaż „Dźwięki zatrzymane w kadrze”.

Treści Almanachu to m.in. okres sprawowania władzy nad miastem, w początkach jego funkcjonowania, przez Władysława Opolczyka; architektura Katedry Częstochowskiej, jako przykład stylu wiślano-bałtyckiego; kronika osady Mrzygłód; refleksje na temat uwarunkowań życia chłopów w regionie częstochowskim na przestrzeni wieków; funkcjonowanie w regionie browarów, gorzelni, wyszynku napojów alkoholowych, restauracji, austerii i zajazdów; ważniejsze zdarzenia, jakie od momentu połączenia Starej i Nowej Częstochowy przetaczały się przez Aleję Najświętszej Maryi Panny; noty biograficzne znanych działaczy sportowych, trenerów i zawodników sekcji sportowych istniejących w różnych okresach działania RKS „Raków”, krajowe i zagraniczne echa prasowej plotki o zniszczeniu klasztoru jasnogórskiego przez Niemców w pierwszych dniach II wojny światowej; funkcjonowanie przedsiębiorstw związanych z kopalnictwem rud żelaza w regionie częstochowskim oraz znaczenie tych przedsiębiorstw dla rozwoju regionu; unikalny album zdjęć z lat 50. i 60. XX w. ilustrujący czas budowy częstochowskich osiedli mieszkaniowych w Śródmieściu i innych dzielnicach miasta; działalność Batalionów Chłopskich w okresie II wojny światowej; komunikaty o działaniach niektórych organizacji i stowarzyszeń, wspólnych inicjatywach, w których uczestniczą członkowie naszego stowarzyszenia.

Prezentujemy również w Almanachu historię gminnych miejscowości powiatu kłobuckiego oraz jednego z funkcjonujących na początku XX w. szpitali w Częstochowie.

21 thoughts on “Almanach Częstochowy 2015

 1. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

 2. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

 3. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

 4. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

 5. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

 6. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

 7. I have read your article carefully and I agree with you very much. This has provided a great help for my thesis writing, and I will seriously improve it. However, I don’t know much about a certain place. Can you help me?

 8. Cool. I spent a long time looking for relevant content and found that your article gave me new ideas, which is very helpful for my research. I think my thesis can be completed more smoothly. Thank you.

 9. Cool. I spent a long time looking for relevant content and found that your article gave me new ideas, which is very helpful for my research. I think my thesis can be completed more smoothly. Thank you.

 10. Cool. I spent a long time looking for relevant content and found that your article gave me new ideas, which is very helpful for my research. I think my thesis can be completed more smoothly. Thank you.

 11. Cool. I spent a long time looking for relevant content and found that your article gave me new ideas, which is very helpful for my research. I think my thesis can be completed more smoothly. Thank you.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *