Komisja Wydawnictw i Kultury

KOMISJA WYDAWNICTW I KULTURY
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ CZĘSTOCHOWY

Działająca od 1986 r Komisja Wydawnictw i Kultury została w październiku 2014 r. wyróżniona przez Prezydenta Miasta Częstochowy Statuetką za szczególne osiągnięcia w działalności organizacji pozarządowych Miasta.

Powstałe w 1986 r. Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy, jako jeden z głównych celów działania przyjęło prowadzenie działalności wydawniczej prezentującej historię miasta i regionu, ich tradycje, zwyczaje, a także przedstawianie ludzi pochodzących z tego regionu zasłużonych dla rozwoju kultury, nauki i innych dziedzin życia społecznego. Działając pro publico bono staramy się krzewić lokalny patriotyzm, służyć miastu, regionowi i jego mieszkańcom, udostępniać wiedzę o faktach i zdarzeniach zachodzących na tych terenach na przestrzeni wieku, publikować twórczość częstochowskich twórców, upowszechniać ich dokonania.

Komisja Kultury i Wydawnictw. Od lewej K. Kasprzak, Zb. Burda, J. Sętowski, M. Batorek, Zb. Janikowski, B. Snoch

Od lewej K. Kasprzak, Zb. Burda, J. Sętowski, M. Batorek, Zb. Janikowski, B. Snoch