Sprawozdanie za rok 2021

Poniżej prezentujemy cały komplet dokumentów składających się na sprawozdanie roczne z działalności Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy za rok 2021

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, członkom i sympatykom Towarzystwa, których wsparcie pozwoliło nam na realizację zamierzeń w 2021 roku.