Sprawozdanie za rok 2020

Poniżej prezentujemy cały komplet dokumentów składających się na sprawozdanie roczne z działalności Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy za rok 2020.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, członkom i sympatykom Towarzystwa, których wsparcie pozwoliło nam na realizację zamierzeń w 2020 roku.