Sprawozdanie za rok 2019

W dniu 23 czerwca 2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. Zebrani przyjęli uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego Towarzystwa za rok 2019 oraz uchwałę w sprawie przyjęcia planu działalności w 2020 r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, członkom i sympatykom Towarzystwa, których wsparcie pozwoliło nam na realizację zamierzeń w 2019 r.

Poniżej podajemy odnośniki do dokumentów sprawozdawczych.