Komisja Turystyki

Od początku działalności Towarzystwa jednym z istotnych jego celów było współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w regionie, kraju i poza jego granicami.

Uczestniczyliśmy w Kongresach i Spotkaniach Regionalnych Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych, współorganizując m.in. w 1993 r. VIII Spotkania Regionalne w Częstochowie i Ogólnopolską Pielgrzymkę Stowarzyszeń Regionalnych na Jasną Górę; w 1997 r. ze Stowarzyszeniem Miłośników Mazurka Dąbrowskiego oraz RW Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych w Częstochowie zorganizowaliśmy międzynarodową sesję popularno-naukową inaugurującą obchody 200 rocznicy napisania Mazurka Dąbrowskiego; w latach 1987 i 1992 organizowaliśmy Sejmiki Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych miasta, których kontynuacją są obecne coroczne Forum organizowane przez Prezydentów Miasta Częstochowy; od lat aktywnie uczestniczymy w spotkaniach regionalnych „Posiady” organizowanych w Zagnańsku.

Od kilku lat w ramach Towarzystwa funkcjonuje Komisja Turystyki i Krajoznawstwa mająca na celu rozszerzanie horyzontow częstochowian przez poznawanie historii i tradycji naszego regionu oraz innych regionów kraju.

W ramach jej działań zrealizowaliśmy szereg jednodniowych wycieczek autokarowych do miejscowości naszego regionu, kilkudniowe podróże autokarowe w rejony Pomorza, woj. podkarpackiego, woj. dolnośląskiego połączone ze zwiedzeniem Skalnego Miasta, w Beskidy, imprezy integracyjne i.t.p.

Komisji przewodniczy Zbigniew Fedyczek