Walne Zgromadzenie

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy informuje, 
że w dniu 15 września 2021 r o godz. 16.00 odbędzie się
Walne Zgromadzenie Członków T.P.Cz
Zgromadzenie odbędzie się w „Domu Rzemiosła” Częstochowa,
al. Kościuszki 6.     
Obecność wszystkich członków obowiązkowa.                                     

Za Zarząd :                       
Agnieszka Frankowicz – Przewodnicząca