Spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy.

W dniu 25.01.2023r w Domu Rzemiosła przy ul. Kościuszki 6, odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. Celem spotkania była promocja naszego wydawnictwa „Almanachu Częstochowy 2022”. Do udziału w spotkanie zaproszono autorów artykułów opublikowanych w „Almanachu Częstochowy 2022”, i poproszono ich aby w krótkich wystąpieniach przedstawili tematykę swoich publikacji. Spośród autorów artykułów na spotkanie przybyli Antoni Sawicki (Redaktor Naczelny „Almanachu Częstochowy 2022”, Grzegorz Basiński, Krzysztof Kasprzak, Maciej Batorek, Stanisław Całus, Przemysław Gorzałka, Jerzy Mizgalski oraz Jarosław Kapsa. Gościem specjalnym był Andree Rajcher, urodzony i zamieszkały w Australii, potomek rodziny żydowskiej pochodzącej z Częstochowy i ocalałej z Holocaustu. Jego rodzice uwięzieni w getcie częstochowskim, pracowali przymusowo w zakładach zbrojeniowych.

Otwarcie spotkania – przemawia Przewodnicząca Zarządu Dorota Wawrzak
Autorzy artykułów wśród naszych członków. W rzędzie siedzących pod oknami od lewej : Maciej Batorek, Andree Rajcher, Jerzy Mizgalski, Jarosław Kapsa, Krzysztof Kasprzyk, Przemysław Gorzałka, Grzegorz Basiński.
Nasi członkowie słuchający wystąpień artykułów