Spotkanie członków Towarzystwa.

W dniu 22.02.2023 r. odbyło się spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. Spotkanie otworzyła nasza Przewodnicząca Dorota Wawrzak, która powitała wszystkich i omówiła bieżące sprawy organizacyjne. Naszym gościem był Mirosław Zwoliński, autor przewodnika i książek o Częstochowie, który wspaniale opowiadał o historii powstania głównej częstochowskiej ulicy Alei Najświętszej Marii Panny.

Od lewej: Stanisław Całus, Dorota Wawrzak, Ewa Dreyza, Włodzimierz Gidziela.
Opowiada Mirosław Zwoliński.