„Mikołaj z ulicy Krakowskiej”

01 grudnia 2023r. przedstawiciele Zarządu  Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy, dr hab. Dorota Wawrzak i Ewa Dreyza na zaproszenie Pani Elżbiety Ferenc, Prezesa Fundacji Chrześcijańskiej Adullam  uczestniczyli w kolejnej odsłonie akcji „Mikołaj z ulicy Krakowskiej”  w Częstochowie. Gościem podczas imprezy była również nasza długoletnia członkini TPCz, Pani Halina Lechowska.

Halinka Lechowska i Dorota Wawrzak

Tradycyjnie honorowym patronatem akcję objął  Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który był Gościem w czasie inauguracji cyklu. „Mikołaj z ulicy Krakowskiej” angażuje wolontariuszy, pracowników Fundacji “Adullam” oraz przedstawicieli lokalnych partnerstw i darczyńców

Impreza adresowana jest do dzieci znajdujących się w potrzebach i wymagających szczególnej troski (przeżywających kryzysy, z niepełnosprawnościami i objętych pieczą zastępczą). Jako przedstawiciele naszego Stowarzyszenia byliśmy świadkami wspaniałych występów dzieci i ogromnej radości z otrzymanych paczek.

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk z Mikołajem i dziećmi
Występ dzieci.