Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy

W dniu 26.06.2024 w auli Uniwersytetu Jana Długosza przy ul. Zbierskiego 2/4 odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. W Zromadzeniu wzięło udział 102 członków TPCz. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano Mirosława Aleksandrowicza, na Sekretarza Walnego Zgromadzenia wybrano Grzegorza Napieralskiego.

Członkowie TPCz na Walnym Zgromadzeniu
Od lewej siedzą : Mirosław Aleksandrowicz, Ewa Dreyza, Dorota Wawrzak, Włodzimierz Gidziela.

Następnie głos zabrała Prezes Zarządu dr hab. Dorota Wawrzak która przedstawiła sprawozdanie z działalności Towarzystwa w latach 2023/23.

Prezes Zarządu TPCz dr hab. Dorota Wawrzak przedstawia sprawozdanie z działalności TPCz

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Edwarda Rosińska przedstawiała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Edwarda Rosińska.

Kolejnym mówcą był Krzysztof Kasprzak – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, który przedstawił sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego TPCz.

Następnie odbyły się wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Kandydaci do Zarządu od lewej: Włodzimierz Gidziela, Zbigniew Fedyczek, Dorota Wawrzak, Ireneusz Kozak, Józef Tomasz Krakowian, Grzegorz Kowalik, Mirosław Aleksandrowicz, Ewa Dreyza, Sabina Witkowska, Iwona Utrata.

W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie powołało nowy Zarząd TPCz. Prezesem Zarządu wybrano ponownie dr hab. Dorotę Wawrzak, Zastępcą Prezesa Zarządu został Włodzimierz Gidziela, a Członkami Zarządu zostali Józef Tomasz Krakowian, Ireneusz Kozak i Sabina Witkowska. Zastępcami Członka Zarządu zostali Grzegorz Kowalik i Zbigniew Fedyczek.

Członkinie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej od lewej: Elżbieta Jabłońska, Małgorzata Szyda, Elżbieta Jazłowiecka.
Nowy skład Sądu Koleżeńskiego od lewej: Irena Skowrońska-Gondek, Barbara Baran i Krzysztof Kasprzak.

Na tym zakończono Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy.