Przygotowania do wydania Almanachu Częstochowy 2017

Zespół redakcyjny Almanachu przystępuje do opracowania kolejnego rocznika wydawnictwa. Almanach Częstochowy jest periodykiem ukazującym się od 1988 roku. Formuła wydawnictwa zakłada publikację prac o historii, tradycjach, zdarzeniach i wydarzeniach w mieście i regionie na przestrzeni wieków i dziejących się aktualnie, Czytaj dalej …

Sprawozdanie za rok 2015

Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy przedstawia sprawozdania finansowe oraz uproszczone merytoryczne Towarzystwa, zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Towarzystwa dnia 24 czerwca 2015 r., oraz sprawozdanie merytoryczne i wysłane do publikacji przez MPiPS. Dokumenty zostały udostępnione na stronie Sprawozdanie za 2015. Powiązane zdjęcia:

Nowe władze TPCz

24 czerwca odbyło się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze połączone z obchodami XXX-lecia istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Częstochowy. Wybrano nowy Zarząd, który ukonstytuował się jak poniżej: Stanisław Całus – przewodniczący, Maciej Batorek i Wiesław Brągoszewski – wiceprzewodniczący, Henryk Wydmuch – sekretarz, Krzysztof Urbańczyk Czytaj dalej …

Najnowsze zapowiedzi imprez

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy Informujemy członków Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy, że w piątek 24 czerwca br o godz. 15,oo w sali kameralnej Filharmonii Częstochowskiej odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa połączone z jubileuszem XXX-lecia działalności Towarzystwa. Liczymy na niezawodne przybycie Czytaj dalej …

Podsumowanie działań Komisji Turystyki i Krajoznawstwa w roku 2015 i I kwartale 2016 r.

„Poszerzamy horyzonty” Projekt TPCz realizowany od 2013 r., adresowany do częstochowian, głównie seniorów, służący poznawaniu różnych regionów kraju w formie jedno- bądź kilkudniowych autokarowych wycieczek krajoznawczych. Odpłatność adresatów w cenie jednostkowych kosztów własnych TPCz. Wrocław, 2 maja 2015r. Zwiedzano miasto, Czytaj dalej …