Podsumowanie działań Komisji Turystyki i Krajoznawstwa w roku 2015 i I kwartale 2016 r.

„Poszerzamy horyzonty”

Projekt TPCz realizowany od 2013 r., adresowany do częstochowian, głównie seniorów, służący poznawaniu różnych regionów kraju w formie jedno- bądź kilkudniowych autokarowych wycieczek krajoznawczych. Odpłatność adresatów w cenie jednostkowych kosztów własnych TPCz.

  • Wrocław, 2 maja 2015r. Zwiedzano miasto, Panoramę Racławicką, Wrocławskie ZOO, Afrykarium;
  • Wałbrzych, Skalne Miasto — 29-30 sierpnia 2015 r. Zwiedzano Zamek Książ, Palmiarnię, Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzętowie, Skalne Miasto w Czechach;
  • Pszczyna, Tychy, 30 kwietnia 2016 r. Zwiedzano Zamek i Park w Pszczynie oraz Browary Tyskie.

„Nasz region, nasze miasto”

Projekt TPCz adresowany do częstochowian, którego celem jest poznawanie atrakcyjnych miejsc regionu, a także zakładów użyteczności publicznej miasta, zakładów produkcyjnych Częstochowy i regionu.

  • Wizyta w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Młynku Sobuczynie, 5 października 2015; zapoznanie się z technologią składowania i utylizacji odpadów komunalnych miasta;
  • Ostrowy n/Okrzą, 17.10.2015. Piknik integracyjny Towarzystwa, powiązany z poznaniem miejsca.

Spotkania integrujące Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy

To tradycyjne składkowe spotkania przedświąteczne, zabawy karnawałowe.

  • Spotkanie Andrzejkowe w Rest.POKER, 27 listopada 2015;
  • Zabawa karnawałowa 23 stycznia 2016r, wspólnie z kołem ZEiR nr.;
  • Spotkanie wigilijne TPCz, 17.12.2015.

Dziękujemy Prezydentowi i Radzie Miasta Częstochowy za częściowe wsparcie realizacji wycieczki do Książa i Skalnego Miasta. Bez tej pomocy wielu uczestników wyjazdu nie doznałoby najmilszej przygody minionego roku.

Fotografie z powyższych wydarzeń można obejrzeć w Galerii Komisji Turystyki>>

Powiązane zdjęcia: