Sprawozdanie z działalności TPCz za rok 2017

Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy publikuje sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2017. Wyrażamy serdeczne podziękowania osobom, które wsparły działalność Towarzystwa przez dokonanie odpisu 1% podatku dochodowego na nasze działania, podmiotom gospodarczym i użyteczności publicznej z terenu miasta współpracującym z towarzystwem , Czytaj dalej …

Nowe władze TPCz

24 czerwca odbyło się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze połączone z obchodami XXX-lecia istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Częstochowy. Wybrano nowy Zarząd, który ukonstytuował się jak poniżej: Stanisław Całus – przewodniczący, Maciej Batorek i Wiesław Brągoszewski – wiceprzewodniczący, Henryk Wydmuch – sekretarz, Krzysztof Urbańczyk Czytaj dalej …