Nowe władze TPCz

24 czerwca odbyło się Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze połączone z obchodami XXX-lecia istnienia Stowarzyszenia Przyjaciół Częstochowy.

Wybrano nowy Zarząd, który ukonstytuował się jak poniżej:
Stanisław Całus – przewodniczący,
Maciej Batorek i Wiesław Brągoszewski – wiceprzewodniczący,
Henryk Wydmuchsekretarz,
Krzysztof Urbańczyk – skarbnik,
Kazimierz Błoch i Ewa Dreyza – członkowie.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano Edwardę Rosińską, Sądu Koleżeńskiego – Krzysztofa Kasprzaka.

 

Powiązane zdjęcia: