Almanach Częstochowy

Informujemy, że został wydany „Almanach Częstochowy 2020”.

W treści artykuły K. Kasprzaka, P. Barana, A. Sawickiego, J. Noszczyka, A. Olszewskiego, M. Czarnołęskiego, T. Piersiaka, G. Majki, G. Basińskiego,W. Szymczyka, R. Stefaniaka i R. Sitkowskiego.

Redaktorem Naczelnym wydania był Tadeusz Piersiak.

Wydanie „Almanachu Częstochowy 2020” było możliwe dzięki dotacji Urzędu Miasta Częstochowy.

Jedynym sponsorem wydania była firma Kaspersky Lab.

Dziękujemy Autorom, Urzędowi Miasta, firmie Kaspersky Lab oraz wszystkim osobom które przyczyniły się do wydania „Almanachu Częstochowy 2020”

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy

Powiązane zdjęcia: