Walne zgromadzenie TPCz

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy zwołuje
na dzień 30.06.2021 (ostatnia środa czerwca) o godz.16.00 Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie odbędzie w budynku Izby Rzemieślniczej,
al. T. Kościuszki 6, Częstochowa.

Zapraszamy wszystkich naszych członków.