Walne Zgromadzenie Członków T.P.Cz

W dniu 29.06.2022r odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. Na Zgromadzeniu uchwalono :

  1. Uchwałę o zatwierdzeniu bilansu
  2. Uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu
  3. Uchwałę o wystosowaniu wniosku o zmianie nazwy województwa : z województwa śląskiego na województwo śląsko-małopolskie
  4. Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na przesłanie wniosku do Zarządu Miasta Częstochowy o utworzenie miejsc postojowych dla autokarów turystycznych