Informacja Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy

Zarząd TPCz . informuje , że obowiązujący plan wycieczek i innych imprez zamieszczany jest na stronie  TPCz oraz ogłaszany każdorazowo na zebraniach TPCz.

Pozostałe formy informacji o imprezach nie mają związku z działalnością TPCZ.

Powyższa informacja ma na celu umożliwienie dostępu do wszelkich imprez dla wszystkich uczestników zebrań i członków TPCz  oraz zapewnienie transparentności działalności TPCz..

Zarząd TPCz