Spotkanie z p. Eugeniuszem Marchewką i p. Tadeuszem Gębusiem

Tadeusz Gębuś
Eugeniusz Marchewka

W dniu 24.10.2023r. w gościnnych progach Urzędu Stanu Cywilnego w Sali Błękitnej odbyło się spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. Nasze zaproszenie na spotkanie przyjęli górnicy kopalnictwa rud w regionie częstochowskim Panowie Eugeniusz Marchewka i Tadeusz Gębuś. Pan Eugeniusz Marchewka jest autorem książki pt. „Zarys historii górnictwa rud żelaza w częstochowskim obszarze rudonośnym”.

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Zarządu dr hab. Dorota Wawrzak, która powitała naszych gości oraz licznie przybyłych naszych członków. Następnie głos zabrał Pan Eugeniusz Marchewka, który opowiedział o historii górnictwa rud w Polsce i w regionie częstochowskim od V wieku p.n.e. do 1945 roku. Następnie wystąpił Pan Tadeusz Gębuś, który kontynuował wystąpienie poprzednika, omawiając historią kopalnictwa rud żelaza w naszym regionie od 1945 roku do momentu likwidacji tej gałęzi górnictwa w naszym regionie. Następnie zaproszonym gościom pytania zadawali nasi członkowie. Na zakończenie spotkania Przewodnicząca Zarządu podziękowała zaproszonym gościom i pożegnała wszystkich przybyłych na zebranie.