Spotkanie z Prezydentem Miasta Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk i Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Agnieszka Grabińska
Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk omawia programy senioralne

W dniu 20.11.2023r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyło się spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy z Prezydentem Miasta Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem i Naczelnikiem Wydziału Polityki Społecznej Agnieszką Grabińską. W swoim wystąpieniu Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, bardzo szeroko omówił programy wsparcia dla osób w wieku senioralnym, które mają służyć ułatwieniu życia osobom znajdującym się w jesieni swojego życia. Przedstawił zgromadzonym działania o różnorodnej tematyce, które dotyczyły:

 • pomocy społecznej dla osób starszych,
 • usług opiekuńczo-leczniczych dla osób starszych,
 • działalności ośrodków wsparcia dla osób starszych,
 • systemu zasiłków z pomocy społecznej,
 • działalności Miejskiej Rady Seniorów,
 • funkcjonowania Biura Obsługi Seniorów,
 • programu „Częstochowa Seniorom”,
 • wparcia dla działalności edukacyjnej osób starszych,
 • przedsięwzięć kulturalnych dla osób starszych,
 • działalności sportowo–rekreacyjnej dla osób starszych,
 • akcji „Kawiarenka dla osób starszych”,
 • funkcjonowanie karty „Częstochowski Senior”.

Następnie nasi członkowie zadawali pytania, na które odpowiadał Prezydent Miasta. Na zakończenie spotkania wystąpiła Przewodnicząca Zarządu dr hab. Dorota Wawrzak, składając podziękowała za udział w spotkaniu Prezydentowi Miasta Częstochowy Krzysztofowi Matyjaszczykowi, Naczelniczce Wydziału Polityki Społecznej Agnieszce Grabińskiej oraz wszystkim zebranym członkom naszego Towarzystwa.

Nasi członkowie podczas spotkania
Podziękowania za udział w spotkaniu składa Przewodnicząca Zarządu Dorota Wawrzak