„Senioralia 2023” w Częstochowie

Przewodnicząca Zarządu Dorota Wawrzak oraz Grzegorz Napieralski na „Senioraliach 2023”

W dniach 15-16 listopada 2023r. w hali sportowej przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie, odbyły się zorganizowane przez Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka „Senioralia 2023”. Podczas tej imprezy podmioty ekonomii społecznej z Częstochowy, realizujące swoje zadania na rzecz seniorów, mogły się zaprezentować na przygotowanych stoiskach. Również Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy zaprezentowało swoje Wydawnictwo „Almanach Częstochowy”, które jest wydawane od końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.