Uroczystości z okazji Święta Niepodległości w Częstochowie

W dniu 11 listopada 2023 roku na Placu Biegańskiego, odbyły się uroczystości z okazji Święta Niepodległości, pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, gdzie m.in. odczytano Apel Pamięci, odbyła się przysięga klas mundurowych a delegacje miejskich środowisk i przedstawiciele służb mundurowych złożyli wieńce i wiązanki kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W uroczystości na placu wzięli udział częstochowscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta i powiatu, duchowieństwa, wojska, policji i straży pożarnej, stowarzyszeń i instytucji miejskich oraz mieszkańcy Częstochowy.

W powyższej uroczystości wzięła udział także delegacja Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy reprezentowali Przewodnicząca Zarządu dr hab. Dorota Wawrzak oraz Grzegorz Napieralski. W trakcie uroczystości został złożony wieniec biało-czerwonych kwiatów w Imieniu Naszego Stowarzyszenia pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Posterunek honorowy przy pomniku Józefa Piłsudskiego wystawiły: Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca, Straż Miejska oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

W przemarszu i „Urodzinach Niepodległej” uczestniczyły także: poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, kompanie honorowe klas mundurowych częstochowskich szkół, grupa rekonstrukcyjna – Garnizon Fortecy Częstochowskiej, Orkiestra Dęta z Mykanowa pod batutą Krzysztofa Witczaka, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej – Dźbów pod batutą Piotra Janika, pojazdy zabytkowe przygotowane przez Automobilklub Częstochowski oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a także poczty sztandarowe Miasta Częstochowy, szkół, organizacji i stowarzyszeń oraz organizacji kombatanckich