WIGILIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

18.12.2023r. w hotelu „Arche” w Częstochowie odbyła się Wigilia zorganizowana dla podmiotów ekonomii społecznej przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy. Zaproszenie na Wigilię przyjęła Przewodnicząca Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy dr hab. Dorota Wawrzak. Wszystkim zebranym przedstawicielom organizacji pozarządowych życzenia wigilijne złożył Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Wigilię uświetnił występ Chóru „Alla Breve” Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”.

Dorota Wawrzak i Krzysztof Matyjaszczyk
Przedstawiciele organizacji pozarządowych