Zebranie członków TPCz

W dniu 30.01.2024r odbyło się zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. Podczas spotkania odbyła się promocja naszego najnowszego wydawnictwa „Almanachu Częstochowy 2023”. W spotkaniu udział wzięli autorzy artykułów do „Almanachu 2023”, którzy zachęcali naszych członków do jego lektury. Redaktorem Naczelnym „Almanachu 2023” był Antoni Sawicki.

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Zarządu Dorota Wawrzak.

Następnie zabierali głos autorzy artykułów, kolejno :

Józef Tomasz Karkowian
Grzegorz Basiński
Tadeusz Piersiak
Stanisław Całus
Elżbieta Jazłowiecka
Jarosław Kapsa
Maciej Batorek