Zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy

W dniu 27.02.2024r odbyło się kolejne spotkanie członków Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy. Tematem spotkania było: Powstanie na Zamojszczyźnie w latach 1942-1943 oraz wystawy w regionie częstochowskim związane z tym wydarzeniem. Na nasze zaproszenie na spotkanie przebyli : Stanisław Gmitruk – Zastępca Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego oraz Mirosław Kula – były Wicewojewoda Częstochowski,

Wystąpienie Stanisława Gmitruka.
Wystąpienie Mirosława Kuli
Od lewej: Redaktor Naczelny „Almanachu Częstochowy” prof. dr hab. Antoni Sawicki, Zastępca Przewodniczącego Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk, Przewodnicząca Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy dr hab. Dorota Wawrzak, były Wicewojewoda Częstochowski Mirosław Kula