Wycieczka do Wilna i Suwalszczyznę

W ramach projektu „Rozszerzamy horyzonty” w dniach 29 września — 2 października Komisja Turystyki i Krajoznawstwa Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy zorganizowała dla częstochowian, głównie seniorów, autokarową wycieczkę turystyczno-krajoznawczą na Mazury, Suwalszczyznę oraz do Trok i Wilna. Zwiedzano Zamek Książąt Litewskich w Trokach oraz Wilno: Ostrą Bramę, Rynek Starowileński, kościoły, Uniwersytet, miejsca związane z wybitnymi twórcami A. Mickiewiczem, J. Słowackim, J.I. Kraszewskim. Na Cmentarzu na Rosie odwiedzono mogiły żołnierzy polskich i matki marszałka J. Piłsudskiego, składając kwiaty. Uczestnicy wycieczki poznali obiekty sakralne: Bazylikę w Sejnach, Pokamedulski Zespół Klasztorny. Uczestnicy wycieczki zwiedzili również: Jezioro Hańcza, Stańczyki, Smolniki, Suwałki, a także  odbyli rejs z Augustowa po rzece Nettcie i Jeziorze Rozpuda.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z tej interesującej wycieczki: