Przygotowania do wydania Almanachu Częstochowy 2017

Zespół redakcyjny Almanachu przystępuje do opracowania kolejnego rocznika wydawnictwa.

Almanach Częstochowy jest periodykiem ukazującym się od 1988 roku. Formuła wydawnictwa zakłada publikację prac o historii, tradycjach, zdarzeniach i wydarzeniach w mieście i regionie na przestrzeni wieków i dziejących się aktualnie, bardziej lub mniej znanych osobach wywodzących się z regionu, bądź znaczących dla jego rozwoju; publikację twórczych dzieł literackich, plastycznych i fotograficznych częstochowian. Całość prac redakcyjnych i autorskich realizowana jest nieodpłatnie. Mimo to w Almanachu publikowało swe prace ponad 180 autorów, w tym wiele artykułów rozszerzało dotychczasową wiedzę o regionie i mieście. Pełna bibliografia dotychczas wydanych roczników umieszczona jest w zakładce Komisji Kultury i Wydawnictw.

Otwarty charakter wydawnictwa pozwala na publikację artykułów nie tylko naukowców i twórców, ale również pasjonatów o wąskich zainteresowaniach tematycznych.

Zwracamy się do Państwa o przesyłanie ciekawych, nowatorskich opracowań, jako propozycji do rocznika 2017 na adres tpczes@gmail.com., napisanych w formacie .doc (Word). Do artykułu można dołączyć obrazy materiałów źródłowych, ilustracji, zdjęć w formacie jpeg o rozdzielczości minimum 300 dpi (odrębnie poza artykułem), z zaznaczeniem w tekście proponowanego miejsca ich wstawienia. Termin – do 30 września br. Nie publikujemy opracowań publicystycznych, prac związanych z funkcjonowaniem partii i stronnictw politycznych.

Powiązane zdjęcia: