Sprawozdanie z działalności TPCz za rok 2017

Towarzystwo Przyjaciół Częstochowy publikuje sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2017. Wyrażamy serdeczne podziękowania osobom, które wsparły działalność Towarzystwa przez dokonanie odpisu 1% podatku dochodowego na nasze działania Rolex replica, podmiotom gospodarczym i użyteczności publicznej z terenu miasta współpracującym z towarzystwem , członkom i sympatykom Towarzystwa bez których czynnego udziału w realizacji naszych projektach efekty tych działań nie byłyby możliwe.

Sprawozdania są publikowane w zakładce Inne dokumenty.

Powiązane zdjęcia: