Publikacja Sprawozdań Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy za 2018 rok

W dniu 30 kwietnia br w sali Domu Rzemiosła odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy, Zebrani przyjęli uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego Towarzystwa za rok 2018 oraz uchwałę w sprawie przyjęcia planu działalności w 2019 r.

Sprawozdania publikujemy w zakładce „Inne dokumenty” .

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, członkom i sympatykom Towarzystwa, których wsparcie pozwoliło nam na realizację zamierzeń w 2018 r.