Nowe władze TPCz

23 czerwca 2020 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wybrało nowe władze Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy.

Zarząd

Agnieszka Frankowicz – Przewodnicząca Zarządu T.P.Cz.
Ewa Dreyza – Wiceprzewodnicząca Zarządu T.P.Cz.
Dorota Wawrzak – Wiceprzewodnicząca Zarządu T.P.Cz.
Renata Gurbała – Sekretarz
Teresa Małysz – Skarbnik

Przewodniczący komisji Tematycznych

Stanisław Całus – Przewodniczący Komisji Organizacyjnej
Zbigniew Fedyczek – Przewodniczący Komisji Turystyki
Krzysztof Kasprzak – Przewodniczący Komisji Historycznej
Juliusz Sętowski – Przewodniczący Komisji Kultury i Wydawnictw
Włodzimierz Gidziela – Przewodniczący Komisji Estetyki, Higieny i Zdrowia

Komisja Rewizyjna

Edwarda Rosińska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Aniela Dzika – Członek

Na zdjęciu członkowie władz TPCz (od lewej):
Zbigniew Fedyczek, Krzysztof Kasprzak, Dorota Wawrzak, Stanisław Całus, Teresa Małysz, Ewa Dreyza, Agnieszka Frankowicz, Juliusz Sętowski.