Ogólnopolski Dzień Seniora

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora Szanownym Dojrzałym Częstochowiankom i Częstochowianom, składamy najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, samych życzliwych i przyjaznych ludzi wokół, wszelkiej pomyślności, pogody ducha, radości i szczęścia na każdy dzień oraz spełnienia się w realizacji swoich pasji i planów.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy