Spotkanie w Urzędzie Miasta Częstochowa

W dniu 21.11.2022 na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowa odbyło się spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Panem Ryszardem Stefaniakiem. Podczas spotkania Wiceprezydent Miasta omówił kierunki rozwoju naszego miasta. Następnie członkowie Towarzystwa przedstawiali problemy związane z funkcjonowaniem niektórych służb miasta oraz zadawali pytania.

Wiceprezydent Miasta Częstochowa Pan Ryszard Stefaniak
Przewodnicząca TPCz Dorota Wawrzak oraz Wiceprzewodnicząca TPCz Ewa Dreyza

Członkowie TPCz podczas spotkania